CD review in Jazznu by Rinus van der Heijden

Jazznu Jazzmagazine in The Netherlands published on May 26th a very nice review of 'New Horizons' by Rinus van der Heijden -  www.jazznu.com.

Here are a few quotes, also in English.

The ten pieces on this CD are paragons of discipline which three musicians in a pianotrio have to show. If bass and drums are subservient to the piano, you are quickly finished. But if anyone gives his individual share to lift the music to the highest plan, .... the flexibility to reduce the ego at the service of the overall concept. And that happens on New Horizons in abundance.

Already at the beginning sounds of the opening piece 'One for B.'you will be invaded in the atmosphere of The Modern Jazz Quartet. Discipline and beauty is the first thing that comes in mind. But later the Berend van den Berg Trio let you hear that timid improvisations, narrative ... material, thoughtful interplay and following the almost song-like storylines, can only come from loving craftsmanship and extensive study of what has brought the history of jazz.

...New Horizons, een titel die in dit verband voor zichzelf spreekt.

De tien stukken op deze cd zijn toonbeelden van de discipline die drie musici binnen een pianotrio moeten betonen. Als bas en drums zich dienstbaar aan de piano zouden opstellen, ben je snel uitgepraat. Maar als eenieder zijn individuele aandeel levert om de muziek naar het hoogste plan te tillen, dan wordt er niet alleen een beroep gedaan op de individuele speelkwaliteiten, maar ook op de flexibiliteit om het eigen ego te verkleinen ten dienste van het totaalconcept. En dát gebeurt op New Horizons volop.

Al bij de beginklanken van het openingsstuk One for B. word je de sfeer van het The Modern Jazz Quartet binnengetrokken. Tucht en schoonheid is het eerste wat je je daarbij bedenkt. Maar verderop laat het Berend van den Berg Trio horen dat bedeesde improvisaties, narratief samengesteld materiaal, bedachtzaam samenspel en het volgen van de bijna op liedjes lijkende verhaallijnen slechts kunnen voortkomen uit liefdevol vakmanschap en uitgebreide bestudering van wat de historie van de jazz heeft opgeleverd.

New Horizons is niet de definitie van de muziek waar het Berend van den Berg Trio voor staat. Wél de bevestiging dat we hier met schatbewaarders van doen hebben, die de jazztraditie op hun eigen, eerlijke manier, willen voortzetten.

RINUS VAN DER HEIJDEN

Berend van den Berg Trio – New Horizons
Gutman Records
www.berendvandenberg.com
www.gutmanrecords.nl

Berend van den Berg – piano
Erik Robaard – contrabas
Joost Kesselaar – slagwerk