Trio met Jaap Meijer (bas) en Henk van der Kamp (dr)

Trio met Jaap Meijer (bas) en Henk van der Kamp (dr)

Schoolcabaret ± 1970, RSG Schoonoord in Zeist

Schoolcabaret ± 1970, RSG Schoonoord in Zeist

Met Jaap in de tuinen van Fontainebleau (Schoolreis '71)

Met Jaap in de tuinen van Fontainebleau (Schoolreis '71)

Schoolcabaret

Van jongs af aan ben ik betrokken geweest bij theater en heb ik gespeeld in muziektheaterproducties en cabaret.

Dat begon in de tweede klas van de middelbare school. De cabaretgroep zocht een pianist, die zelf muziek kon uitzoeken en op de piano begeleiden. Leerlingen vormden elk jaar een groep en organiseerden met het lerarencabaret drie cabaret-avonden in de aula. Ik heb me toen meteen aangemeld en heb dat 4 jaar achter elkaar gedaan. De groep besteedde een groot deel van het seizoen aan het maken van de voorstelling. In april was dan de grote uitvoering met de nazit in de leraarskamer, waar we stoer konden praten met de leiding en samen met de leraren bier dronken.

Veel van mijn spel en muzikaal inzicht kreeg hier zijn wortels, dat heb ik me pas veel later gerealiseerd. Ook mijn voorliefde voor songs - het begeleiden van zangers - moet ik in die jaren hebben opgedaan.

De menselijke stem is het mooiste en meest overtuigende muziekinstrument. Juist vanwege de combinatie met woorden krijgt muziek een vanzelfsprekende betekenis. Bij elk optreden en bij alles wat je hoort ervaar je het weer, en steeds opnieuw word ik me daarvan bewust.